JPA Scholarships | Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)


JPA Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) 2021

Permohonan Biasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam Di Bawah Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) Bagi Mengikuti Pengajian Peringkat Diploma Dan Ijazah Sarjana Muda Di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) Dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Dalam Negara Bagi Sesi 2021/ 2022 Akan Dibuka mulai jam 5.00 petang, 11 Mac 2021 (Khamis) sehingga 23 Mac 2021 (Selasa).

PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2021

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

TAWARAN PENAJAAN
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)
BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT IJAZAH PERTAMA
DI BAWAH PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA (PIDN) TAHUN 2021

1.0 PENGENALAN
1.1 Permohonan adalah dipelawa kepada calon-calon yang sedang mengikuti
pengajian di peringkat Ijazah Pertama di Universiti Awam (UA), Politeknik
Premier dan Government Linked Universities (GLU) yang telah ditetapkan
oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) secara Pinjaman Boleh Ubah
(PBU).
1.2 Perjanjian pinjaman dikuatkuasakan mengikut empat keadaan PBU seperti
berikut:
(i) pinjaman ditukar kepada biasiswa penuh dan dikecualikan daripada
bayaran balik sekiranya pelajar berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam
setelah tamat pengajian;
(ii) bayaran balik sebanyak 25% daripada jumlah pinjaman yang diterima
sekiranya pelajar berkhidmat dengan syarikat berkaitan Kerajaan (GLC)
setelah tamat pengajian;
(iii) bayaran balik sebanyak 50% daripada jumlah pinjaman yang diterima
sekiranya pelajar berkhidmat dengan syarikat swasta dalam negara
setelah tamat pengajian; dan
(iv) selain daripada keadaan seperti di atas, pelajar dikehendaki membayar
balik sepenuhnya nilai pinjaman.

2.0 SYARAT PERMOHONAN
2.1 Calon-calon yang berminat mestilah memenuhi syarat umum dan khusus
permohonan seperti berikut:
2.1.1 Syarat Umum

1) Warganegara Malaysia;
2) Mempunyai kesihatan yang baik;
3) Tidak disenarai hitam oleh JPA atau sedang dalam tindakan
undang-undang oleh JPA;
4) Tidak menerima bantuan kewangan / tajaan dari mana-mana
pihak di peringkat pengajian yang sama;
5) Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan
6) Umur tidak melebihi 22 tahun pada tahun permohonan (23 tahun
bagi pelajar peralihan).

2.1.2 Syarat Khusus
1) Telah memulakan pengajian peringkat Ijazah Pertama
sebelum tarikh iklan ditutup;
2) Memenuhi syarat akademik seperti berikut:
A. Bidang SELAIN Perubatan dan Pergigian:
(i) Pelajar yang telah memulakan pengajian dan
memperoleh PNGK terkini sekurang-kurangnya
3.00;
atau

(ii) Pelajar yang telah memulakan pengajian tetapi belum
melengkapkan sekurang-kurangnya satu semester di
peringkat Ijazah Pertama hendaklah memenuhi syarat
memperoleh sekurang-kurangnya PNGK 3.30 di
peringkat Diploma dari UA / Politeknik / IPTS (GLU)
yang disenaraikan / Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia
(STPM);
atau
(iii) memperoleh sekurang-kurangnya keputusan Jayyid
Jiddan dalam Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
dan mengambil sekurang-kurangnya empat mata
pelajaran;
dan
(iv) Mempunyai baki 18 bulan pengajian tidak termasuk
semester terkini / semasa.
B. Bidang Perubatan dan Pergigian:
(i) Memperolehi keputusan ‘Lulus’ bagi semester terkini
pengajian bagi bidang perubatan dan pergigian;
dan
(ii) Mempunyai baki 24 bulan pengajian tidak
termasuk semester terkini / semasa.

2.2 Semua bidang adalah ditaja di bawah PIDN Tahun 2021 KECUALI bidang-
bidang seperti berikut:
2.2.1 Bidang pendidikan;
2.2.2 Bidang berkaitan penerbangan yang memerlukan pelajar mengambil
lesen penerbangan;
2.2.3 Program-program berbentuk francais universiti awam / IPTS;
2.2.4 Program-program berkembar / dual ijazah / double degree dengan
institusi lain kecuali yang dibenarkan;
2.2.5 Program kejururawatan, separa perubatan dan program pra
perkhidmatan;
2.2.6 Program-program berkaitan sijil profesional seperti ACCA; dan
2.2.7 Program pengajian secara separuh masa / jarak jauh / atas talian /
pengajian tanpa subsidi yuran pengajian.

3.0 CARA MEMOHON
3.1 Permohonan dibuka secara dalam talian (online) di http://esilav2.jpa.gov.my
bermula 11 Mac 2021 (Khamis) hingga 23 Mac 2021 (Selasa). Permohonan
ditutup pada 23 Mac 2021, jam 5.00 petang. Permohonan yang diterima
selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.
3.2 Calon dibenarkan mendaftar, mengemaskini / meminda maklumat
permohonan sebelum tarikh tutup permohonan. Hanya pindaan yang terkini
sahaja diambil kira untuk tujuan penyimpanan data. Calon hendaklah
memastikan proses permohonan telah sempurna dengan mencetak Slip
Pengesahan Permohonan Penajaan Program PIDN Tahun 2021 sebagai
bukti permohonan telah dibuat.
3.3 Tawaran penajaan ini akan disiarkan melalui laman web JPA di
http://www.jpa.gov.my atau http://esilav2.jpa.gov.my. Calon boleh merujuk

Frequently Asked Questions (FAQ) yang dimuat naik di Portal JPA bagi
maklumat lanjut berhubung program yang ditawarkan.

3.4 Pertanyaan mengenai program tajaan dan masalah teknikal boleh dibuat
dengan menghubungi talian 03-8885 3297 pada setiap hari bekerja mulai jam
9.00 pagi hingga jam 4:30 petang atau emelkan kepada
pidn2021@jpa.gov.my (talian dan emel ini hanya aktif dalam tempoh
permohonan dibuka sahaja iaitu mulai 11 sehingga 23 Mac 2021).

3.5 Sesi soal jawab secara langsung juga diadakan sepanjang tempoh
permohonan dibuka berdurasi satu (1) jam iaitu pada jam 9.00 – 10.00 pagi
dan 3.00 – 4.00 petang di pautan meet.google.com/jyb-hnkd-ctw.

4.0 TARIKH-TARIKH PENTING

5.0 SENARAI INSTITUSI YANG DITAJA DI BAWAH PIDN 2021

Senarai institusi yang ditaja di bawah PIDN 2021 adalah seperti di LAMPIRAN 1.
Aktiviti Tarikh / Hari

Permohonan dibuka 11 Mac 2021 (Khamis)
Permohonan ditutup 23 Mac 2021 (Selasa)

Jangkaan Keputusan Jun 2021
Sesi Mula Tajaan September 2021

LAMPIRAN 1
SENARAI INSTITUSI YANG DITAJA DI BAWAH PIDN TAHUN 2021
1. Universiti Malaya (UM)
2. Universiti Sains Malaysia (USM)
3. Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
4. Universiti Putra Malaysia (UPM)
5. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
7. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
8. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
9. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
10. Universiti Utara Malaysia (UUM)
11. Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
12. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
13. Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
14. Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
15. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
16. Universiti Malaysia Pahang (UMP)
17. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
18. Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
19. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
20. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
21. Politeknik Premier
22. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
23. Universiti Multimedia (MMU)
24. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
25. Universiti Kuala Lumpur (UniKL)

UNTUK INFO LANJUT DAN
CARA MOHON KLIK SINIPermohonan Penajaan PIDN Tahun 2021 akan dibuka mulai
11 Mac sehingga 23 Mac 2021 jam 5.00 petang.

UNTUK SENARAI PENUH BIASISWA MALAYSIA 2021 KLIK SINI
(Visited 117 times, 1 visits today)